ทางโรงเรียนบ้านผาจี ได้รับโอกาสและความเมตตาจากผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมสนับสนุนโครงการเดินตามฝัน และได้ส่งต่อและแบ่งปันความสุขมาให้กับนักเรียน

เมื่อวันที่ 22 กุภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ทางโรงเรียนบ้านผาจี ได้รับโอกาสและความเมตตาจากผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมสนับสนุนโครงการเดินตามฝัน และได้ส่งต่อและแบ่งปันความสุขมาให้กับนักเรียน โดยได้รับมอบสิ่งของต่าง ๆ อาทิ ขนม ข้าวสาร เสื้อผ้า รองเท้า ฯลฯ รวมทั้งเลี้ยงอาหารกลางและมอบทุนการศึกษา ทางโรงเรียนบ้านผาจีต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง และขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งเเรง พบเจอแต่สิ่งดี ๆ มีความสุขกายสบายใจตลอดไป เดินตามฝัน

(Visited 3 times, 1 visits today)
Message us