หน้าแรก

426469014_714600613989189_3616409608130968553_n
414368394_688404786608772_6060196310574018239_n
messageImage_1693722181575
โรงเรียนบ้านผาจี
PlayPause
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

โรงเรียนบ้านผาจีมุ่งให้นักเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
มีคุณธรรมจริยธรรม ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง

“Never stop learning, because life never stops teaching.”

นายชำนาญ บอแฉ่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาจี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ข่าวโรงเรียนเพื่อเผื่อแพร่สู่สาธารณะชน

admin

มีนาคม 15, 2567

admin

มีนาคม 14, 2567

admin

มีนาคม 14, 2567

admin

มีนาคม 14, 2567

admin

มีนาคม 14, 2567

admin

มีนาคม 10, 2567

Phajee TO BE NUMBER ONE

  • รองชนะเลิศการประกวด TO BE NUMBER ONE
  • โรงเรียนบ้านผาจีมีความพร้อมในการส่งเสริมทุกการเรียนรู้ของนักเรียน
  • สนับสนุนให้นักเรียนมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดี

วารสารจากทางโรงเรียน

Message us