วันไหว้ครู ปี 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2566 โรงเรียนบ้านผาจีได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู บูชาพระคุณครู เพื่อให้นักเรียนได้ขอฝากตัวเป็นศิษย์ ขอขมาและระลึกถึงพระคุณครู โดยมีนายชำนาญ บอแฉ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะครูและนักเรียนร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารอเนกประสงค์ของทางโรงเรียนบ้านผาจี ด้วยความอบอุ่น และความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีการนักเรียนให้ความร่วมมืออย่างตั้งใจและเต็มใจทำให้งานผ่านไปได้ด้วยดี

(Visited 4 times, 1 visits today)
Message us