พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา2566

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 นายชำนาญ บอแฉ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาจี เป็นประธานในการเปิดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นการแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษา แสดงความรักความผูกพันระหว่างครูนักเรียน โดยมีกิจกรรมแสดงความยินดีระหว่างน้องพี่ชาวผาจี พิธีมอบประกาศนียบัตร และพิธีบายศรีผูกข้อมือเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นักเรียน

https://drive.google.com/drive/folders/1KRA5gHCKjzrq1NJqD8ki6s0Oj2PgCd3i?fbclid=IwAR1Febrk1JhaHqxELL5lgICxIQOU5sXOdMH-k1X84Cg0bNEzM3gG5m1LjJg
(Visited 2 times, 1 visits today)
Message us