การเปิดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ โดยมี คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน ปีการศึกษา

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 นายชำนาญ บอแฉ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาจี เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ โดยมี คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งภายในงานมีการแสดงเปิดของนักเรียน การแสดงนิทรรศการและผลงานของนักเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ และมีการจัดซุ้มขายอาหาร ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ และทักษะต่าง ๆ ให้นักเรียน

(Visited 1 times, 1 visits today)
Message us