โรงเรียนบ้านผาจีได้จัดการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 โรงเรียนบ้านผาจีได้จัดการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตย สร้างภาวะการเป็นผู้นำ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งผลการเลือกตั้งประธานนักเรียน ผู้ได้รับเลือกตั้ง ได้แก่ เด็กชายศุภชัย นู่เมีย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

(Visited 1 times, 1 visits today)
Message us