กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2566 มีการผจญภัยตามฐานต่าง ๆ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นายชำนาญ บอแฉ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาจี เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2566 มีการผจญภัยตามฐานต่าง ๆ โดยมีผู้กำกับลูกเสือคอยให้ความรู้นักเรียนอยู่ประจำฐาน เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ในการเดินทางไกล ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี การทำงานเป็นทีม ซึ่งลูกเสือเนตรนารี สามารถนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

https://drive.google.com/drive/folders/1yUDw8_y1exoXKArxKkGa1CnZmoMWwJqF?fbclid=IwAR130n-EEAFORY_I2PWBbRhlLCr3GQl_qS6MTTnsCHxwrwoEFMY69N8OnCs
(Visited 5 times, 1 visits today)
Message us