ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาจี พร้อมด้วยคณะครู ได้เข้าร่วมงานวันครูอำเภอแม่ฟ้าหลวง ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ โรงเรียนจีนชิงหัว ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

วันที่ 16 มกราคม 2567 นายชำนาญ บอแฉ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาจี พร้อมด้วยคณะครู ได้เข้าร่วมงานวันครูอำเภอแม่ฟ้าหลวง ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ โรงเรียนจีนชิงหัว ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เกิดวัฒนธรรมอันดีงามต่อวิชาชีพครู ทั้งนี้โรงเรียนบ้านผาจีขอแสดงความยินดีกับนายชำนาญ บอแฉ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาจี ที่ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น และคุณครูวรวีร์ อินจันทร์ ที่ได้รับรางวัลครูดีเด่น ในครั้งนี้ด้วย

(Visited 6 times, 1 visits today)
Message us