ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อส่งเสริม กระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง รู้จักหน้าที่ เป็นคนดี มีคุณธรรม

วันที่ 12 มกราคม 2567 นายชำนาญ บอแฉ่ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อส่งเสริม กระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง รู้จักหน้าที่ เป็นคนดี มีคุณธรรม และเพื่อให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจ รู้สึกมีคุณค่าต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ โดยมีกิจกรรมการแสดงเต้นประกอบเพลงของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมตักไข่หารางวัล และกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมาย ทางโรงเรียนบ้านผาจีต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนของขวัญและของรางวัลให้กับเด็ก ๆ ในครั้งเป็นอย่างสูง

(Visited 1 times, 1 visits today)
Message us