ทางโรงเรียนบ้านผาจีได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนสัมพันธ์เทอดไทยเกมส์ ประจำปี พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 4-5 มกราคม 2567 ทางโรงเรียนบ้านผาจีได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนสัมพันธ์เทอดไทยเกมส์ ประจำปี พ.ศ.2566 ณ สนามกีฬากลางโรงเรียนบ้านเทอดไทย โดยได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาเปตอง (หญิง) และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กีฬาเทเบิลเทนนิสทั้งประเภทชายและหญิง และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กีฬาฟุตบอลและ E-Sport ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ได้แสดงทักษะความสามารถด้านกีฬา ฝึกความอดทน สร้างความสามัคคี การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา

(Visited 2 times, 1 visits today)
Message us