กิจกรรมวันคริสต์มาส 2566

วันที่ 25 ธันวาคม 2566 ทางโรงเรียนบ้านผาจีได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ให้แก่คณะครูและนักเรียน ได้ร่วมกันเฉลิมฉลองและเรียนรู้วัฒนธรรมในวันสำคัญ โดยกิจกรรมดังกล่าวประกอบไปด้วย การแสดงเต้นประกอบเพลงของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การแข่งขันตอบคำถามเกี่ยวกับวันคริสต์มาส และการแลกของขวัญ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ทางโรงเรียนได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาตนเอง แสวงหาความรู้จากการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและเพื่อให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน กล้าคิด กล้าแสดงออก ทางโรงเรียนบ้านผาจีต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนของขวัญและของรางวัลให้กับเด็ก ๆ ในครั้งเป็นอย่างสูง 🎄🎁🙏
ดูภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/…/1Tqe__Y5JUP-FNyNTg…

https://www.facebook.com/reel/280625664998858

(Visited 2 times, 1 visits today)
Message us