โรงเรียนบ้านผาจีได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 21-22 ธันวาคม 2566 โรงเรียนบ้านผาจีได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 โดยในวันที่ 21 ธันวาคม 2566 ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน/โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันและพืชสมุนไพรอื่น ๆ และในวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย/ มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2023 ณ สวนไม้งามริมน้ำกก ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้นอกสถานที่ จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ

https://drive.google.com/drive/folders/10hoCEY_-xHejqy5Kgz6wsdPPTJR_jNj8?fbclid=IwAR0II8wJdjiXxFxeYjjVq-741zCd2W0RgN_UbitIpNNkb8utsjaod9oVBRU
(Visited 2 times, 1 visits today)
Message us