โรงเรียนบ้านผาจีได้จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ผาจีเกมส์ คร้ังที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนบ้านผาจีได้จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ผาจีเกมส์ คร้ังที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีการแข่งขันกีฬาที่หลากหลาย อาทิ ฟุตบอล แชร์บอล เปตอง เทเบิลเทนนิส กีฬาพื้นบ้าน และมีการเดินขบวนพาเหรดของแต่ละสี ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม การสร้างความสามัคคีภายในหมู่คณะ และการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ทางโรงเรียนบ้านผาจีขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ทำให้กิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

(Visited 1 times, 1 visits today)
Message us