กิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับวันลอยกระทง

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนบ้านผาจีได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2566 นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยภายในงานประกอบไปด้วย กิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับวันลอยกระทง กิจกรรมการประกวดกระทงสวยงาม และการแข่งขันวาดภาพระบายสี/เรียงร้อยถ้อยความเกี่ยวกับวันลอยกระทง โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้เน้นให้นักเรียนรู้จักการเลือกใช้วัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ง่าย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการทำกระทง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนอนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทย รวมทั้งใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม

(Visited 1 times, 1 visits today)
Message us