พิธีถวายราชสดุดีและถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 นายชำนาญ บอแฉ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาจี เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีและถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ ด้วยความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือเนตรนารีเข้าร่วมกิจกรรม โดยประกอบด้วยพิธีถวายราชสดุดี และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ภายในโรงเรียน

(Visited 1 times, 1 visits today)
Message us