โรงเรียนบ้านผาจีได้นำนักเรียนเข้าร่วมงานมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE อำเภอแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2566

วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2566 ทางโรงเรียนบ้านผาจีได้นำนักเรียนเข้าร่วมงานมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE อำเภอแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนจีนต้าถงวิทยาคม โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 🥈การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE DENCERCISE รุ่น PRE-TEENAGE, รางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.1-3 🥇และรางวัลชมเชยการประกวดวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.4-6 🏅

(Visited 1 times, 1 visits today)
Message us