กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2566 โรงเรียนบ้านผาจี ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น โดยมีนายชำนาญ บอแฉ่ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะครูและนักเรียนร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการแสดง Science Shows กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ กิจกรรมการประกวดวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมการประกวดระบายสีวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ทั้งนี้นักเรียนให้ความร่วมมืออย่างตั้งใจและเต็มใจทำให้งานผ่านไปได้ด้วยดี

(Visited 5 times, 1 visits today)
Message us