โรงเรียนบ้านผาจี ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ทางโรงเรียนบ้านผาจี ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เพื่อชี้แจงนโยบาย และแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน และยังร่วมกันพูดคุยเเลกเปลี่ยนกับผู้ปกครอง ทั้งนี้ผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมกันพัฒนา ปรับปรุง บริเวณรอบ ๆ โรงเรียน เพื่อสร้างภูมิทัศน์ที่ดีภายในโรงเรียน ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่าน ที่ไว้ใจทางโรงเรียนในการดูแลบุตรหลานและเสียสละเวลามาประชุมกับทางโรงเรียนและให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนเป็นอย่างดียิ่งทำให้กิจกรรมในครั้งนี้ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย

(Visited 1 times, 1 visits today)
Message us