เรียนเชิญท่านผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

📢ประกาศจากทางโรงเรียนบ้านผาจี
เรียนเชิญท่านผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านผาจี

(Visited 2 times, 1 visits today)
Message us