ยินดีต้อนรับครูบรรจุใหม่

#ยินดีต้อนรับครูบรรจุใหม่
ทางโรงเรียนบ้านผาจี ยินดีต้อนรับ
.
คุณครูชุตินันท์ ชาวเหนือ
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
.
เข้าสู่รั้วม่วงขาวชาวผาจี ด้วยความยินดียิ่ง

(Visited 1 times, 1 visits today)
Message us