โรงเรียนบ้านผาจีได้นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้และโรงเรียนบ้านสันกอง

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2567 ทางโรงเรียนบ้านผาจีได้นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้และโรงเรียนบ้านสันกอง โดยนักเรียนโรงเรียนบ้านผาจีได้รับรางวัล เหรียญทองการประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-3, รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-3 และ ป.4-6, รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 และการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6

(Visited 2 times, 1 visits today)
Message us