โรงเรียนบ้านผาจี ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

โรงเรียนบ้านผาจี ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

>> ระดับชั้นอนุบาล 3

ตั้งแต่วันที่ 14 – 18 กุมภาพันธ์ 2567

>> ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

ตั้งแต่วันที่ 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2567

**ในวันและเวลาราชการ**

เอกสารประกอบการรับสมัคร

– สำเนาสูติบัตรของเด็ก (สำหรับเข้าเรียนชั้นอนุบาล 3)

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของเด็ก/บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง

– สำเนาทะเบียนบ้าน ที่มีชื่อของเด็ก/บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง

– รูปถ่ายหน้าตรง 1.5 นิ้ว (ชุดนักเรียน) 1 รูป

(Visited 1 times, 1 visits today)
Message us