มอบทุนการศึกษา จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567 นายชำนาญ บอแฉ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาจี พร้อมด้วยครูที่ปรึกษาระดับชั้นอนุบาล 3 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้มอบทุนการศึกษา จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยแบ่งเป็นชั้นอนุบาล 3 จำนวน 19 คน และชั้นประถมศึกษา 1-6 จำนวน 94 คน รวมทั้งสิ้น 113 คน ทั้งนี้เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือนและเป็นมาตรการป้องกันการหลุดออกจากระบบการศึกษา

(Visited 1 times, 1 visits today)
Message us