ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่มอบของขวัญ ขนม และสิ่งของต่าง ๆ ให้กับนักเรียน ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่มอบสิ่งดี ๆให้กับเด็ก ๆ

ทางโรงเรียนบ้านผาจี ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่มอบของขวัญ ขนม และสิ่งของต่าง ๆ ให้กับนักเรียน ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่มอบสิ่งดี ๆให้กับเด็ก ๆ ขอให้ทุกท่านประสบความสุขความเจริญสืบไป

(Visited 4 times, 1 visits today)
Message us