ขอแสดงความยินดีกับนายพิทวัส วงษ์สิงห์แก้ว (ครูวิว)เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งครู

โรงเรียนบ้านผาจี

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับ

นายพิทวัส วงษ์สิงห์แก้ว (ครูวิว)

เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งครู

โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง สพป.พะเยา เขต2

(Visited 2 times, 1 visits today)
Message us