ขอแสดงความยินดีกับนายอนุพล พรานกวาง (ครูบอย)เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งครู

โรงเรียนบ้านผาจี
ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับ

นายอนุพล พรานกวาง (ครูบอย)

เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งครู
โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ สพป.ชร. เขต 3

(Visited 1 times, 1 visits today)
Message us