การฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกและโรคบาดทะยักให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 5-6

วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพญาไพรมาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกและโรคบาดทะยักให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 5-6 โดยได้ให้คำแนะนำและการดูแลตัวเองหลังฉีดวัคซีน ทางโรงเรียนบ้านผาจีต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่อนามัยในการให้บริการในครั้งนี้เป็นอย่างสูง 🙏

(Visited 1 times, 1 visits today)
Message us