โครงการอ่านออกเขียนได้ เพียงเข้าใจง่ายนิดเดียว (โครงการพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร) โรงเรียนบ้านผาจี อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการอ่านออกเขียนได้ เพียงเข้าใจง่ายนิดเดียว (โครงการพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร) โรงเรียนบ้านผาจี อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2566

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการจัดนิทรรศการออนไลน์โรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (SSRA-Hybrid Exhibition) สามารถเข้าชมได้ผ่านทาง

(Visited 4 times, 1 visits today)
Message us