ข้อมูลโรงเรียน

โรงเรียนบ้านผาจี – Phajee School

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :  1057120606
รหัส Smis 8 หลัก :  57030139
รหัส Obec 6 หลัก :  120606
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :  บ้านผาจี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :  Banphajeeschool
ที่อยู่ :  หมู่ที่  15  บ้านผาจี ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57240
โทรศัพท์ :   0807905583
โทรสาร :  –
ระดับที่เปิดสอน :  อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :  2546
อีเมล์ :  
เว็บไซต์ :www.phajee.ac.th
Facebook :โรงเรียนบ้านผาจี  
กลุ่มโรงเรียน :  
อปท. :  57240
ระยะทางจาก รร.ถึง สพท. :  52 กม.
ระยะทางจาก รร.ถึง อำเภอ :  30 กม.

โรงเรียนบ้านผาจี : 8M26+54 Thoet Thai, Mae Fa Luang District, Chiang Rai

Message us