ผู้บริหารโรงเรียน

นายชำนาญ บอแฉ่

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาจี

ช่องทางการติดต่อ : 0807905583 

Message us