ติดต่อเรา

โรงเรียนบ้านผาจี Phajee School
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 3
เลขที่ 111 หมู่ที่  15  บ้านผาจี ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย 57240
โทรฯ 0807905583 | อีเมล : phajeeban@gmail.com

แผนที่โรงเรียนบ้านผาจี

Message us